26.05.2024


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 2 /две щатни бройки/ в Общинска служба по земеделие-гр.Сливен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен. Обявен на 01.06.2022 г. 75.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 2 /две щатни бройки/ в Общинска служба по земеделие –Сливен, ГД „Аграрно развитие“ в ОД „Земеделие” гр. Сливен – публикувано на 25.05.2022 г. 122.50 KB
С п и с ъ к и Протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до Конкурс за длъжността „Старши експерт“- 2 /две щатни бройки/ в ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ –СЛИВЕН към ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-СЛИВЕН. Публикувано на 17.05.2022 г. 161.58 KB
Обявление конкурс за 2 /две/ вакантни щатни бройки, длъжност „старши експерт” в Общинска служба по земеделие –Сливен, ГД „ Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен със седалище по месторабота Общинска служба по земеделие –Сливен. Публикувано на 28.04.2022 г. 157.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 1 /една щатна бройка/ в Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен. Обявен на 19.04.2022 г. 74.00 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 1 /една щатна бройка/ в Общинска служба по земеделие-гр.Сливен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Сливен. Обявен на 19.04.2022 г. 74.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 1 /една щатна бройка/ в ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН - Обявено на 07.04.2022 г. 120.50 KB
Система за определяне на резултати от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността “старши експерт”- 1 /една щатна бройка/ в ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. СЛИВЕН, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. СЛИВЕН . Обявено на 07.04.2022 г. 123.50 KB
С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”–СЛИВЕН –обявено на 25.03.2022 г. 160.44 KB
С п и с ъ к и протокол на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР. СЛИВЕН, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”–СЛИВЕН-Обявено на 25.03.2022 г. 160.12 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023