20.06.2024


Одобрен Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027г. на 07.12.2022г. 11.64 MB
Проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г. 13.17 MB
Наръчник представяне 6.67 MB
Наръчник на добрите земеделски практики - предложения и становища до 10 август 2020 14.15 MB
SWOT анализи и идентифицирани потребности 1.86 MB
Утвърден протокол от проведено Първо заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021 – 2027 г. 4.42 MB
Първо заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. 17.53 KB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. 60.99 KB
Съобщение за обявяване на покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 275.38 KB
Предложения във връзка с обществени консултации на втори етап от стратегическото планиране - Проект на идентифицирани потребности 15.71 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023