28.05.2023


Протокол № ПО-03-10/23.05.2023 г. от проведен търг за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ на имот, находящ се в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен. Публикуван на 25.05.2023г. 25.43 KB
Заповед № РД-04-48/22.05.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен. Публикувано 22.05.2023г. 71.07 KB
Заповед № РД-04-47/22.05.2023г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на имот, частна държавна собственост /незает със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по ЗСПЗЗ/ в землището на с. Новачево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувана на 22.05.2023г. 64.32 KB
протокол Протокол ПО-04-5/18.05.2023 г. за приет ПНИ на ПИ с идентификатор ПИ 04039.72.29 и ПИ 04039.72.93 в стопански двор на с. Биково, общ. Сливен. Дата на публикуване 19.05.2023 г. 74.63 KB
протокол Протокол ПО-04-4/18.05.2023 г. за приет ПНИ на ПИ с идентификатор 077778.22.727, ПИ с идентификатор 077778.22.200 и ПИ с идентификатор 077778.22.162 в землището на с. Бял кладенец, общ. Н. Загора. Дата на публикуване 19.05.2023 г.. 75.47 KB
протокол Протокол ПО-04-3/18.05.2023 г. за приет ПНИ на ПИ с идентификатор 53518.33.42 в стопански двор на с. с.Омарчево, общ. Н. Загора. Дата на публикуване 19.05.2023 г. 74.28 KB
Заповед РД-04-43/17.05.2023 г. за одобрение на Протокол ПО-04-1/02.05.2023 г. за приет ПНИ за ПИ с идентификатор 52146.28.182 в стопански двор на с. Новоселец, общ. Н. Загора. Дата на публикуване 17.05.2023 г. 66.81 KB
Заповед РД-04-44/17.05.2023 г. за одобрение на Протокол ПО-04-2/02.05.2023 г. за приет ПНИ за ПИ с идентификатор 07778.22.159 и 07778.22.165 в стопански двор на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора. Дата на публикуване 17.05.2023 г. 67.50 KB
Протокол ПО-04-2/02.05.2023 г. за приет ПНИ за ПИ с идентификатор 07778.22.159 и 07778.22.165 в стопански двор на с. Бял кладенец, общ. Н. Загора. Дата на публикуване 02.05.2023 г. 66.50 KB
Протокол ПО-04-1/02.05.2023 г. за приет ПНИ за ПИ с идентификатор 52146.28.182 в стопански двор на с. Новоселец, общ. Н. Загора. Дата на публикуване 02.05.2023 г. 66.11 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


   

 Директни плащания Кампания 2023

ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

Национален събор на овцевъдите

 ОСП 2021-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023