29.05.2024


Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за с. Омарчево, общ. Нова Загора 80.00 KB
Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за град Нова Загора, общ. Нова Загора 80.00 KB
Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за с. Еленово, общ. Нова Загора 80.00 KB
Заповед за утвърждаване на масиви на ползване по чл.37в за с. Биково, общ. Сливен 80.00 KB
Указания за попълване на Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Приложението към нея 1.02 MB
Приложение към Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имотите, с които не се заявява желание да участват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 644.97 KB
Приложение към Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имотите, с които се заявява желание да участват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 644.32 KB
Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година 557.84 KB
Указания за попълване на Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Приложението към нея 1.05 MB
Приложение към Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година 696.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023