29.11.2023


Заповед за откриване процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 за имоти в границите на стопанския двор с. Любенова махала, общ. Нова Загора. Публикувано на 27.11.2023г. 64.38 KB
Заповед за откриване процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 за имоти в границите на стопанския двор с. Любенова махала, общ. Нова Загора. Публикувано на 27.11.2023г. 64.62 KB
Заповед за откриване процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 за имоти в границите на стопанския двор гр. Нова Загора, общ. Нова Загора. Публикувано на 27.11.2023г. 64.33 KB
Заповед за откриване процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 за имоти в границите на стопанския двор с. Кипилово, общ. Котел. Публикувано на 27.11.2023г. 68.51 KB
Заповед РД-04-200/30.10.2023 г. за одобрение на Протокол ПО-04-10/05.10.2023 г. по реда на чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ за приемане на ПНИ за с. Любенова махала, общ. Нова Загора имот № 44522.55.18.1 разположена в имот 44522.55.18. Дата на обявяване на 30.10.2023 г. 66.56 KB
Протокол ПО-04-10/05.10.2023 г. по реда на чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ за приемане на ПНИ за с. Любенова махала, общ. Нова Загора имот № 44522.55.18.1 разположена в имот 44522.55.18. Дата на обявяване 06.10.2023 г. 65.43 KB
Заповед РД-04-78/21.08.2023 г. за одобрение на Протокол ПО-04-9/13.07.2023 г. във връзка с приет ПНИ на ПИ с идентификатор 48725.28.187, в стопански двор на на с. Млекарево, общ. Нова Загора. Дата на публикуване 21.08.2023 г. 66.97 KB
Заповед № РД-04-75/15.08.2023г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за прекратяване на тръжна процедура, открита със Заповед № РД-04-47/22.5.2023г., за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8, във връзка изречение второ от ЗСПЗЗ, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Новачево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувана на 17.08.2023г. 70.34 KB
Заповед № РД-04-71/10.08.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувано на 10.08.2023г. 70.17 KB
Заповед № РД-04-69/31.07.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Сливен, за класиране на кандидати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот, частна държавна собственотс, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване, неподлежащ на възстановяване в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен. Публикувана на 31.07.2023г. 70.54 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023