15.07.2024


ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СЛИВЕН 101.61 KB
Приложение №1 към Харта на клиента- Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги 156.50 KB
Приложение №2 към Харта на клиента- СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И РЕЖИМИ ВПИСАНИ В ИИСДА "АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР", ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СЛИВЕН 12.44 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2023 година 74.51 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2022 година 74.33 KB
важно! Заплащане на административни услуги чрез ПОС устройство. 16.62 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2021 година 76.57 KB
Банкови сметки на ОД "Земеделие" гр. Сливен 20.53 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2020 година 76.05 KB
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ 91.48 KB

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023