10.12.2023


Бюджет на ОД "Земеделие"-Сливен за 2023 година. Публикуван на 01.09.2023 г. 19.16 KB
Covid-19 Отчет на разходите на ОДЗ- Сливен, свързани с COVID-19 и приложение за м.12.2022год. 71.62 KB
Covid-19 Отчет на разходите на ОДЗ- Сливен, свързани с COVID-19 и приложение за м.09.2022год. 71.40 KB
Covid-19 Отчет на разходите на ОДЗ- Сливен, свързани с COVID-19 и приложение за м.07.2022год. 71.76 KB
Covid-19 Отчет на разходите на ОДЗ- Сливен, свързани с COVID-19 и приложение за м.05.2022год. Отчетите за предходни периоди са публикувани в рубриката "Актуално" 71.95 KB
Бюджет на ОД "Земеделие"-Сливен за 2022 година. Публикуван на 05.04.2022 г. 15.97 KB
Бюджет на ОД "Земеделие"-Сливен за 2021 година 523.68 KB
Бюджет на ОД "Земеделие"-Сливен за 2022г. накратко, публикуван съгласно ЗДОИ 75.58 KB
Плащания в СЕБРА и отчети за изпълнение на бюджетите 37.60 KB
Covid-19 Отчет на разходите на ОДЗ- Сливен, свързани с COVID-19 и приложение за м.06.2022год. 71.51 KB

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023