новини
  • 18.05.2017 г.
    МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г.
    прочети >>
  • 21.02.2017 г.
    На вниманието на регистрираните земеделски стопани!
    прочети >>
  • 15.02.2017 г.
    Разяснения по кампания`2017 за директно подпомагане на площ
    прочети >>
  1. << Предишна страница
  2. 33
  3. 34
  4. 35
  5. 36
  6. 37
  7. 38
  8. 39
  9. 40
  10. 41
  11. 42
  12. Следваща страница >>
актуално


Заповед Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Селиминово, общ. Сливен. Обявена на 04.10. 2016 г. 88.50 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Селиминово, общ. Сливен. Обявена на 04.10. 2016 г. 88.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ № ПО-02-05/16.09.2016 г. на комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ, област Сливен 141.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ № ПО-02-06/16.09.2016 г. на комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ, област Сливен 145.50 KB
протокол Протокол на Комисия по Заповед № РД-10-132/02.09.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Сливен за класиране на оценител 143.50 KB
Заповед Заповед № РД-10-133/07.09.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на гр. Котел, обл. Сливен. 90.50 KB
ново Стартиране на изследване на структурата на земеделските стопанства през 2016 година - 31.08.2016 203.02 KB
Заповед Заповед № РД-10-130/31.08.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Полско Пъдарево, обл. Сливен. 1.07 MB
протокол Протокол от комисия за разпределяне на свободни имоти в землища на община Котел, съобразно реда и условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 101.00 KB
Заповед Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 101.60 KB
  1. «
  2. 33
  3. 34
  4. 35
  5. 36
  6. 37
  7. 38
  8. 39
  9. 40
  10. 41
  11. 42
  12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023