новини
 • 28.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 28.11.2017 г.
  С лице към хората
  прочети >>
 • 12.10.2017 г.
  Уважаеми стопани, НАПОМНЯМЕ ВИ, че от 01.10.2017 г. започна пререгистрацията на земеделски стопани по Наредба 3/99 г.
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 31
 3. 32
 4. 33
 5. 34
 6. 35
 7. 36
 8. 37
 9. 38
 10. 39
 11. 40
 12. Следваща страница >>
актуално


актуално Списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем за стопанската 2017-2018 година в Област Сливен и необходими документи за заявяване на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 133.64 KB
ново Разяснения по кампания`2017 за директно подпомагане на площ 150.50 KB
важно! Документи за участие и създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2016-2017 година 141.23 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Прохорово, общ. Нова Загора. 87.00 KB
Заповед на министъра на труда и социалната политика 560.00 KB
Заповед на Министър ЗХ за одобрение на проекто- слой ДПП 2016г. 1.27 MB
Пътуващ семинар "ЗА ПОВЕЧЕ МЛЯКО – ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ"- програма гр. Сливен 2.12 MB
протокол Протокол от Комисия за приемане план на новообразуваните имоти, с. Прохорово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. 129.50 KB
Заповед Заповеди за одобряване на протоколи на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ, относно приемане изпълнението на техническите дейности по оцифряване на част от Парцеларни планове и ферми за поземлени имоти собственост на ДПФ, обл. Сливен 210.03 KB
заповеди Заповеди за одобряване на протоколи на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ, относно приемане изпълнението на техническите дейности по оцифряване на част от Парцеларни планове и ферми за поземлени имоти собственост на ДПФ, обл. Сливен 785.95 KB
 1. «
 2. 31
 3. 32
 4. 33
 5. 34
 6. 35
 7. 36
 8. 37
 9. 38
 10. 39
 11. 40
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023