новини
 • 18.10.2016 г.
  ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство
  прочети >>
 • 11.10.2016 г.
  Схема за намален акциз на горивата от 17.10.2016г.
  прочети >>
 • 29.09.2016 г.
  Регистрация по Наредба 3
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 35
 3. 36
 4. 37
 5. 38
 6. 39
 7. 40
 8. 41
 9. 42
 10. 43
 11. 44
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповед Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Жельо войвода, общ. Сливен. 464.23 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 19.04.2016 г. , с. Чинтулово, общ. Сливен. Обявен на 19.04.2016 г. 125.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 03.05.2016 г. , гр. Котел, обл. Сливен. Обявен на 03.05.2016 г. 127.50 KB
Заповед Заповед на Директор ОД "Земеделие" гр. Сливен за одобряване протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 19.04.2016 г. , с. Чинтулово, общ. Сливен 85.00 KB
Заповед Заповед на Директор ОД "Земеделие" гр. Сливен за одобряване протокол № ПО-02-03 от 03.05.2016 на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ , гр. Котел, обл. Сливен. Обявена на 18.05.2016 г. 88.00 KB
ново Заповед на Министъра на ЗХ и списъци за определяне свободните пасища, мери и ливади от ДПФ област Сливен за стопанската 2016-2017 година 129.35 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 02.06.2016 г. , гр. Кермен, общ. Сливен. Обявен на 03.06.2016 г. 128.00 KB
Заповед Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, обявена на 09.06.2016 г. във в. "Ало" 102.50 KB
Заповед Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, обявена на 09.06.2016 г. във в. "Ало" 102.50 KB
актуално Заповед на Министъра на земеделието и храните за прием на заявления за подпомагане по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 154.26 KB
 1. «
 2. 35
 3. 36
 4. 37
 5. 38
 6. 39
 7. 40
 8. 41
 9. 42
 10. 43
 11. 44
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023