новини
 • 07.02.2017 г.
  ВАЖНО! Масиви за ползване на пасища, мери и ливади и трайни насаждения за стопанската 2016-2017 година.
  прочети >>
 • 27.01.2017 г.
  Срокът за възражения срещу Слой "Допустими площи" за 2016г. е 14 дни!
  прочети >>
 • 16.01.2017 г.
  На вниманието на регистрираните земеделски стопани!
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 34
 3. 35
 4. 36
 5. 37
 6. 38
 7. 39
 8. 40
 9. 41
 10. 42
 11. 43
 12. Следваща страница >>
актуално


Покана за избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения на имоти от държавен поземлен фонд 96.50 KB
Заповед Заповед № РД-10-123/15.08.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на гр. Шивачево, обл. Сливен. 88.00 KB
Заповед Заповед № РД 09-582 от 12.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 325.94 KB
Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване процедура за търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, обявена на 11.01.2016 г. във в. "Ало" 102.00 KB
Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Струпец, общ. Сливен. Обявена на 23.12.2015 г. 85.50 KB
Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Самуилово, общ. Сливен. Обявена на 23.12.2015 г. 86.00 KB
Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Кипилово, общ. Котел. Обявена на 23.12.2015 г. 88.50 KB
Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за гр. Кермен, общ. Сливен. Обявена на 23.12.2015 г. 84.00 KB
Заповед Заповед на Директор ОДЗ за одобряване протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 08.04.2016 г. , с. Прохорово, общ. Нова Загора 87.00 KB
Заповед Заповед на Директор ОДЗ за одобряване протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 08.04.2016 г. , с. Любенова махала, общ. Нова Загора 87.00 KB
 1. «
 2. 34
 3. 35
 4. 36
 5. 37
 6. 38
 7. 39
 8. 40
 9. 41
 10. 42
 11. 43
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023