новини
 • 12.06.2018 г.
  На вниманието на земеделските стопани!
  прочети >>
 • 08.06.2018 г.
  Покана за Национално изложение на месодайни породи овце- 15-16 юни 2018 г.
  прочети >>
 • 23.05.2018 г.
  Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5. 32
 6. 33
 7. 34
 8. 35
 9. 36
 10. 37
 11. 38
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за гр. Кермен, общ. Сливен. Обявена на 14.08.2017 г. 92.50 KB
важно! Съобщение за ползватели на административни услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие 16.51 KB
актуално График за извършване на годишни технически прегледи по населени места през месец август 2017 г. 380.55 KB
търг Заповед и необходими документи за провеждане на търг- първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2017-2018 г. Обявени на 17.07.2017 г. 621.47 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 14.07.2017 г. , гр. Кермен, общ. Сливен. Обявен на 17.07.2017 г. 109.50 KB
протокол Протокол от комисия за разпределяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 и 10 от ППЗСПЗЗ. 121.50 KB
актуално Образци на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 г. 62.43 KB
Приоритетна класификация на културите в Област Сливен за поливен сезон 2017 година 490.25 KB
Заповед Заповед за определяне на пожароопасен сезон 74.93 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 247.40 KB
 1. «
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5. 32
 6. 33
 7. 34
 8. 35
 9. 36
 10. 37
 11. 38
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023