новини
 • 03.04.2019 г.
  Среща за опазване на пчелните семейства- Сливен
  прочети >>
 • 08.03.2019 г.
  Одобрени са окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 19.12.2018 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г.
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31
 8. 32
 9. 33
 10. 34
 11. 35
 12. Следваща страница >>
актуално


важно! Указания за извършване обследвания на есенните култури и издаване на протоколи за засегнати площи от неблагоприятни климатични събития. 4.77 MB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ. 108.50 KB
важно! Информация във връзка с oбезщетения на земеделски стопани в следствие на заболяването чума по дребните преживни животни 26.44 KB
протокол Протокол от работата на Комисия за разпределение на пасища, мери и ливади, собственост на ДПФ - Община Сливен 187.50 KB
протокол Протокол от работата на Комисия за разпределение на пасища, мери и ливади, собственост на ДПФ - Община Котел 156.50 KB
ново Удължаване на срока за регистрация на договорите за наем и аренда 28.20 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ-Сливен за обявяване на пожароопасен сезон. 659.85 KB
ново Програма за Национално изложение на месодайни породи овце- 15-16 юни 2018 г. „СЛИВЕН ЕКСПО“ с. Мечкарево, обл. Сливен 1.11 MB
актуално Декларации за лични данни по Регламент ЕС 2016/679 и ЗЗЛД 114.49 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за землища Езеро, Съд.поле, Млекарево, Богданово, общ. Нова Загора. Обявена на 03.05.2018 г. 94.50 KB
 1. «
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31
 8. 32
 9. 33
 10. 34
 11. 35
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023