новини
 • 12.07.2019 г.
  Африканска чума по свинете!!!
  прочети >>
 • 11.07.2019 г.
  Покана от ОДЗ- Сливен към земеделските стопани
  прочети >>
 • 08.07.2019 г.
  Областен консултативен съвет по животновъдство- Обява
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 8. 30
 9. 31
 10. 32
 11. 33
 12. Следваща страница >>
актуално


Покана за избор на оценител на ЗЗ и трайни насъждения 421.95 KB
ново Покана за избор на лицензирани лица по чл.12 от ЗКИР за извършване на технически дейности 206.58 KB
Заповед Заповед РД-04-059/13.06.2019 г. на Директора за обявяване на пожароопасен сезон 75.81 KB
Заповед За определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 12.04.2019 год. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлен имот – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоражения, бивша собственост на заличените организации по § 12 и § 29 от ПРЗ на ЗСПЗЗ 98.78 KB
Заповед търг Заповед и приложения за провеждане на търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2019-2020 1.01 MB
актуално Процедура по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 143.01 KB
търг Заповед и необходими документи за участие в трета тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2018-2019 г., при условия и ред определени в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. Обявени на 25.02.2019 г 569.87 KB
актуално Одобрен образец на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ; Приложение 1; Приложение 2 30.76 KB
актуално График за извършване на годишни технически прегледи по населени места през месец март 2019 г. 129.50 KB
актуално Последна актуална версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2018/2019 година, инструкция и указания за попълване. 507.07 KB
 1. «
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 8. 30
 9. 31
 10. 32
 11. 33
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023