новини
 • 11.07.2019 г.
  Покана от ОДЗ- Сливен към земеделските стопани
  прочети >>
 • 08.07.2019 г.
  Областен консултативен съвет по животновъдство- Обява
  прочети >>
 • 01.07.2019 г.
  Ново самолетно заснемане
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 8. 30
 9. 31
 10. 32
 11. 33
 12. Следваща страница >>
актуално


актуално Одобрен образец на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ; Приложение 1; Приложение 2 30.76 KB
актуално График за извършване на годишни технически прегледи по населени места през месец март 2019 г. 129.50 KB
актуално Последна актуална версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2018/2019 година, инструкция и указания за попълване. 507.07 KB
Заповед Заповед за определяне свободните земеделски земи от ДПФ след проведена втора тръжна сесия. Публбикувана на 05.02.2019 г 109.00 KB
протокол Протокол за определяне размера на средното годишно рентно плащане за 2019 г. в лв./дка за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица 343.00 KB
важно! На вниманието на всички предприятия за преработка на зърно, ползватели на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани. 65.10 KB
протокол Протокол за отмяна на протокол №03 от 08.08.2018 г. на Комисия за имот №026209 по КВС на с. Камен, общ. Сливен. Публикуван на 08.01.2019 г. 22.68 KB
важно! Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2018 247.85 KB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ, определени със Заповед № РД-09-096/10.09.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие"- Сливен. Обявен на 04.10.2018 г. 155.00 KB
важно! Брошура на НАП за данъчно облагане и задължителни осигуровки на земеделските стопани. 45.86 KB
 1. «
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 8. 30
 9. 31
 10. 32
 11. 33
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023