новини
 • 01.08.2019 г.
  Важно! В зоната от 20 км около индустриалните ферми се забранява отглеждането на свине в обекти от типа "заден двор"
  прочети >>
 • 16.07.2019 г.
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)
  прочети >>
 • 12.07.2019 г.
  Африканска чума по свинете!!!
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28
 11. 29
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД-04-063/11.07.2019 г. на Директора за отмяна на Заповед РД-10-046/22.02.2016 г., с която се одобрява Протокол ПО-02-01/05.02.2016 г. за приемане план за определане на застроени и прилежащи за имот 001214 в стопански двор на гр. Шивачево, общ. Твърдица 63.76 KB
протокол Протокол от 03.07.2019 г. на комисия за разглеждане, оцени и класира кандидатите за избор на лицензирани оценители на ЗЗ, ТН и ПМЛ и Лицензирани лица по ч. 12 ЗАКИР 173.50 KB
важно! Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване окончателния специализиран слой "Площи, допустими за падпомагане" за Кампания 2018 212.58 KB
важно! Заповед № РД 09-230 от 01.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване окончателен за 2019 г. слой "Постоянно затревени площи" . 945.81 KB
търг Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-Сливен за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ. Обявена на 11.03.2019 г. 106.88 KB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ 198.50 KB
протокол Протокол от проведена процедура - търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 46.54 KB
актуално Наръчник за кандидатстване Директни плащания, Кампания 2019 616.02 KB
Указания за попълване декларация по чл.58о, ал.3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) 15.11 KB
Образец на декларация по чл.58о, ал.3 от ЗПООПЗПЕС 16.29 KB
 1. «
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28
 11. 29
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


   

ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2021-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата!