новини
 • 26.08.2019 г.
  Схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” – кампания 2019
  прочети >>
 • 13.08.2019 г.
  Изготвени са указания към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане
  прочети >>
 • 09.08.2019 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г. и индикативни графици
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. Следваща страница >>
актуално


търг ЗАПОВЕД № РД-04-185/31.10.2019г. за откриване процедура за провеждането на търг за поземлен имот с. Чокоба, общ. Сливен 64.48 KB
търг ЗАПОВЕД № РД-04-186/31.10.2019г. за откриване процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост за поземлен имот с. Ичера, общ. Сливен 64.89 KB
Обявяване протокол за одобрение на Парцеларен план за определяне на застрена и прилежаща площ на селскостопански сгради в ПИ 69314.45.35 и ПИ 69314.45.36 - Стопански двор, по КККР за с. Стоил войвода, общ. Нова Загора 68.47 KB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ 2019-2020 година-втора тръжна сесия . Обявен на 15.10.2019 г. 127.00 KB
Парцеларен план за определяне на застраена и прилежаща площ на селскостопански сгради в ПИ 69314.45.35 и ПИ 69314.45.36 - Стопански двор, по КККР за с. Стоил войвода, общ. Нова Загора 116.50 KB
Заповед РД 10-172 / 30.09.2019г. от директор на РДГ Сливен във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта АЧС при диви свине на територията на област Сливен 511.63 KB
търг Открита тръжна процедура (втора тръжна сесия) за стопанската 2019г./2020г. за отдаване под наем или аренда на ЗЗ от ДПФ, за свободните земеделски земи от ДПФ в област Сливен. 1.05 MB
Важно- АЧП Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете 127.00 KB
Информация за биологичните оператори и подизпълнители 18.50 KB
Изисквания към земеделските стопани, които предоставят документи във връзка с реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК) 253.86 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


   

ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2021-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата!