новини
 • 01.08.2019 г.
  Важно! В зоната от 20 км около индустриалните ферми се забранява отглеждането на свине в обекти от типа "заден двор"
  прочети >>
 • 16.07.2019 г.
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)
  прочети >>
 • 12.07.2019 г.
  Африканска чума по свинете!!!
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповед Заповед РД-04-055/28.05.2019 г. за одобряване на Протокол ПО-04-02/09.05.2019 г. за землището на село Брястово, общ. Нова загора 90.50 KB
Обявление на Заповед за отмяна на Заповед РД-10-049/09.06.2014 г. за одобрение на Протокол ПО-02-02/21.05.2014 г. от заседението на комисията по чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в новообразувани имоти 045036 и 045035 представляващи част от имот 045029 с площ 12,986 дка в землището на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора 86.00 KB
Покана за избор на оценител на ЗЗ и трайни насъждения 421.95 KB
ново Покана за избор на лицензирани лица по чл.12 от ЗКИР за извършване на технически дейности 206.58 KB
Заповед Заповед РД-04-059/13.06.2019 г. на Директора за обявяване на пожароопасен сезон 75.81 KB
Заповед За определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 12.04.2019 год. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлен имот – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоражения, бивша собственост на заличените организации по § 12 и § 29 от ПРЗ на ЗСПЗЗ 98.78 KB
Заповед търг Заповед и приложения за провеждане на търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2019-2020 1.01 MB
актуално Процедура по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд. 143.01 KB
търг Заповед и необходими документи за участие в трета тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2018-2019 г., при условия и ред определени в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. Обявени на 25.02.2019 г 569.87 KB
актуално Одобрен образец на заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ; Приложение 1; Приложение 2 30.76 KB
 1. «
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023