новини
 • 15.05.2019 г.
  Удължаване на срока за директни плащания до 23 май 2019г.
  прочети >>
 • 24.04.2019 г.
  На вниманието на земеделските стопани
  прочети >>
 • 03.04.2019 г.
  Среща за опазване на пчелните семейства- Сливен
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповед Заповед за определяне свободните земеделски земи от ДПФ след проведена втора тръжна сесия. Публбикувана на 05.02.2019 г 109.00 KB
протокол Протокол за определяне размера на средното годишно рентно плащане за 2019 г. в лв./дка за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица 343.00 KB
важно! На вниманието на всички предприятия за преработка на зърно, ползватели на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани. 65.10 KB
протокол Протокол за отмяна на протокол №03 от 08.08.2018 г. на Комисия за имот №026209 по КВС на с. Камен, общ. Сливен. Публикуван на 08.01.2019 г. 22.68 KB
важно! Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2018 247.85 KB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ, определени със Заповед № РД-09-096/10.09.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие"- Сливен. Обявен на 04.10.2018 г. 155.00 KB
важно! Брошура на НАП за данъчно облагане и задължителни осигуровки на земеделските стопани. 45.86 KB
Решения комисия чл.17,1,1 ЗОЗЗ Решения за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на Комисията по чл.17, ал.1, т. 1 от ЗОЗЗ. 241.03 KB
важно! актуално Предварителни графици за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове/ФБл/, попадащи на територията на общините в област Сливен за 2018г 2.24 MB
Заповед Заповед -определени свободни земеделски земи от ДПФ по общини след проведена тръжна сесия. 124.50 KB
 1. «
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


   

ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

Национален събор на овцевъдите

 ОСП 2021-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата!