новини
 • 26.08.2019 г.
  Схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” – кампания 2019
  прочети >>
 • 13.08.2019 г.
  Изготвени са указания към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане
  прочети >>
 • 09.08.2019 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г. и индикативни графици
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. Следваща страница >>
актуално


протокол Протокол от проверка за спазване условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. 83.50 KB
ново Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации за месец МАРТ от ползвателите на обекти за съхранение на зърно и ползвателите на зърнопреработвателни предприятия. Публикувано на 22.03.2019 г. 75.50 KB
ПРОТОКОЛ от 09.04.2019г. на Комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ за имот стопански двор в землището на с. Чокоба, общ. Сливен 118.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ от проведена процедура търг на основание чл. 56м от ППЗСПЗЗ по Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен 35.94 KB
Заповед Заповед от проведен търг с информация за останалите свободни земеделски земи от ДПФ по общини 108.50 KB
Заповед за одобрение на протокол от 09.04.2019г. на Комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ за имот стопански двор в землището на с. Чокоба, общ. Сливен 90.50 KB
ПРОТОКОЛ от 09.05.2019г. на Комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ за имот стопански двор в землището на с. Брястово, общ. Нова Загора 113.50 KB
Заявление до Общинска служба по земеделие за установяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични условия 57.50 KB
Заповед Заповед РД-04-055/28.05.2019 г. за одобряване на Протокол ПО-04-02/09.05.2019 г. за землището на село Брястово, общ. Нова загора 90.50 KB
Обявление на Заповед за отмяна на Заповед РД-10-049/09.06.2014 г. за одобрение на Протокол ПО-02-02/21.05.2014 г. от заседението на комисията по чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в новообразувани имоти 045036 и 045035 представляващи част от имот 045029 с площ 12,986 дка в землището на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора 86.00 KB
 1. «
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023