новини
 • 28.06.2018 г.
  Масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година
  прочети >>
 • 14.06.2018 г.
  Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели
  прочети >>
 • 12.06.2018 г.
  На вниманието на земеделските стопани!
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6. 32
 7. 33
 8. 34
 9. 35
 10. 36
 11. 37
 12. Следваща страница >>
актуално


Заповед Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-Сливен, относно останалите свободни земеделски земи от ДПФ в Област Сливен след проведен търг. 87.00 KB
протокол Протокол от тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ. Обявен на 23.11.2017 г. 144.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ ПО-02-05/15.11.2017 г - допълнение към Протокол № ПО-02-13/01.11.2016 г. за приемане проекта за частично изменение на плана на новообразуваните имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Селиминово, общ. Сливен 120.50 KB
протокол ПРОТОКОЛ № ПО-02-04/14.11.2017 г. на Комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ - землище с. Желю войвода, общ. Сливен 133.00 KB
актуално Заповед и необходими документи за провеждане на търг- втора тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2017-2018 г. Обявени на 06.11.2017 г. 631.42 KB
Заповед Заповед №РД-10-173/17.10.2017 г на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен за свободни земи от държавен поземлен фонд. 86.50 KB
Протокол от тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ 131.50 KB
протокол Протокол от работата на Комисия за разпределение на пасища, мери и ливади, собственост на ДПФ. 357.50 KB
Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за гр. Кермен, общ. Сливен. Обявена на 14.08.2017 г. 92.50 KB
важно! Съобщение за ползватели на административни услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие 16.51 KB
 1. «
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6. 32
 7. 33
 8. 34
 9. 35
 10. 36
 11. 37
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023