новини
 • 12.07.2019 г.
  Африканска чума по свинете!!!
  прочети >>
 • 11.07.2019 г.
  Покана от ОДЗ- Сливен към земеделските стопани
  прочети >>
 • 08.07.2019 г.
  Областен консултативен съвет по животновъдство- Обява
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30
 8. 31
 9. 32
 10. 33
 11. 34
 12. Следваща страница >>
актуално


актуално Последна актуална версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2018/2019 година, инструкция и указания за попълване. 507.07 KB
Заповед Заповед за определяне свободните земеделски земи от ДПФ след проведена втора тръжна сесия. Публбикувана на 05.02.2019 г 109.00 KB
протокол Протокол за определяне размера на средното годишно рентно плащане за 2019 г. в лв./дка за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица 343.00 KB
важно! На вниманието на всички предприятия за преработка на зърно, ползватели на обекти за съхранение на зърно и регистрирани земеделски стопани. 65.10 KB
протокол Протокол за отмяна на протокол №03 от 08.08.2018 г. на Комисия за имот №026209 по КВС на с. Камен, общ. Сливен. Публикуван на 08.01.2019 г. 22.68 KB
важно! Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2018 247.85 KB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ, определени със Заповед № РД-09-096/10.09.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие"- Сливен. Обявен на 04.10.2018 г. 155.00 KB
важно! Брошура на НАП за данъчно облагане и задължителни осигуровки на земеделските стопани. 45.86 KB
Решения комисия чл.17,1,1 ЗОЗЗ Решения за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на Комисията по чл.17, ал.1, т. 1 от ЗОЗЗ. 241.03 KB
важно! актуално Предварителни графици за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове/ФБл/, попадащи на територията на общините в област Сливен за 2018г 2.24 MB
 1. «
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30
 8. 31
 9. 32
 10. 33
 11. 34
 12. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023