13.06.2024


График за заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2021/2022 г. на територията на община Пазарджик 55.62 KB
Заповед № РД-04-54/ 15.04.2022 за поправка на фактическа грешка в заповед № РД-04-40/01.04.2022 за ползване на полските пътища в землището на с.Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 185.77 KB
Заповед № РД-04-53/ 15.04.2022 за поправка на фактическа грешка в заповед № РД-04-45/01.04.2022 за ползване на полските пътища в землището на с.Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 186.71 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 199.38 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 212.78 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Величково, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 205.50 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 230.07 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с. Тополи дол, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 199.55 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 243.79 KB
Заповед по чл.37 в ал.16 ЗСПЗЗ, за определяне на цената на полските пътища в землището на с.Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 201.54 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване