23.06.2024


Заповед № РД-06-267/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 268.00 KB
Заповед № РД-06-266/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "трайни насаждения" в землището на гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 268.00 KB
Проект за разпределение на масиви за ползване по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ в землището на гр. Велинград за стопанската 2017/2018 година 24.00 KB
График на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, която ще ръководи сключването на споразумението за стопанската 2017/2018 година в землище Велинград, община Велинград 34.50 KB
Заповед за комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землище Велинград, община Велинград 49.50 KB
Обява за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землище Велинград, община Велинград 24.50 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване