09.12.2022


Заповед № РД-04-209/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Жиленци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 5.93 MB
Заповед № РД-04-211/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Коняво, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 8.41 MB
Заповед № РД-04-236/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Слокощица, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 7.07 MB
Заповед № РД-04-223/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Раненци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 7.92 MB
Заповед № РД-04-201/30.09.2022г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Грамаждано, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.49 MB
Заповед № РД-04-234/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ябълково, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 1.30 MB
Заповед № РД-04-233/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.44 MB
Заповед № РД-04-232/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Търсино, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 678.12 KB
Заповед № РД-04-231/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Търновлаг, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 4.81 MB
Заповед № РД-04-230/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Таваличево, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 9.61 MB
Заповед № РД-04-229/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Таваличево, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.51 MB
Заповед № РД-04-228/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Стенско, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 944.08 KB
Заповед № РД-04-227/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Соволяно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 5.98 MB
Заповед № РД-04-226/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Соволяно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 694.31 KB
Заповед № РД-04-225/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Скриняно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.48 MB
Заповед № РД-04-224/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Скриняно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 1.50 MB
Заповед № РД-04-222/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ръсово, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 2.82 MB
Заповед № РД-04-221/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Радловци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 2.27 MB
Заповед № РД-04-220/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Преколница, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.48 MB
Заповед № РД-04-219/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Полетинци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 1.78 MB
Заповед № РД-04-218/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пиперков чифлик, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 5.21 MB
Заповед № РД-04-217/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Нови чифлик, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 2.19 MB
Заповед № РД-04-216/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Николичевци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 2.01 MB
Заповед № РД-04-215/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мазарачево, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 717.68 KB
Заповед № РД-04-214/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Лозно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.11 MB
Заповед № РД-04-213/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Лелинци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 1.04 MB
Заповед № РД-04-212/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Кюстендил, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 6.08 MB
Заповед № РД-04-235/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Катрище, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 7.74 MB
Заповед № РД-04-210/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Каменичка скакавица, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.25 MB
Заповед № РД-04-208/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Жабокрът, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.03 MB
Заповед № РД-04-207/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Драговищица, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 1.25 MB
Заповед № РД-04-206/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Долно село, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.96 MB
Заповед № РД-04-205/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Долна Гращица, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 4.38 MB
Заповед № РД-04-204/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Гюешево, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 2.37 MB
Заповед № РД-04-203/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Гърляно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 4.51 MB
Заповед № РД-04-202/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Граница, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 8.04 MB
Заповед № РД-04-200/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Горно Уйно, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 1.35 MB
Заповед № РД-04-199/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Горна Гращица, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 5.50 MB
Заповед № РД-04-198/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Горна Гращица, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 2.04 MB
Заповед № РД-04-197/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.14 MB
Заповед № РД-04-196/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Гирчевци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 3.03 MB
Заповед № РД-04-195/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Вратца, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 942.45 KB
Заповед № РД-04-193/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Бобешино, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 841.91 KB
Заповед № РД-04-194/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Богослов, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 1.24 MB
Заповед № РД-04-192/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Блатец, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 946.22 KB
Заповед № РД-04-191/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Берсин, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 9.20 MB
Заповед № РД-04-190/30.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Багренци, община Кюстендил. Публикувано на 05.10.2022г. 13.48 MB
Обява за провеждане заседанията на комисията по чл. 37в от ЗСПЗЗ. 61.33 KB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил 4.23 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Раненци, община Кюстендил, област Кюстендил 3.23 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Жиленци, община Кюстендил, област Кюстендил 2.61 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Грамаждано, община Кюстендил, област Кюстендил 2.72 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 67.50 KB
Предварителни регистри за землищата на територията на община Кюстендил. 5.60 MB
Обява за изготвени предварителни регистри за община Кюстендил. 63.50 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-61 / 21.07.2022 г. на директора на ОД "Земеделие"- Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ,за определяне на комисия, която да ръководи сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2022/2023 година 187.00 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа