02.12.2020


Искане за издаване на становище за строителство в земеделска земя без промяна на предназначението по Наредба № 19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 48.50 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 57.50 KB
Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи 57.00 KB
Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 45.00 KB
Банкови сметки на ОДЗ-Кюстендил 160.73 KB
Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие". 38.81 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА. 127.00 KB
Информация за функциите и организацията на работа в ОД "Земеделие" - Кюстендил, във връзка с предоставянето на административни услуги. 156.50 KB
Заявление за КАО./Приложение № 2/ 18.47 KB
Протокол за устно заявяване на административна услуга /Приложение №1/. 15.66 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа