30.05.2024

З А П О В Е Д № РД-04-577/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Фазаново, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 176.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-578/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Царево, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на17.12.2021г. 189.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-576/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Синеморец, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 147.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-575/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Резово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 156.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-568/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Българи, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 130.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-570/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Велика, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 172.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-574/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Лозенец, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 181.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-572/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Кондолово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 129.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-571/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Изгрев, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на17.12.2021г. 148.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04 -567/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Бродилово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 183.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации