13.07.2024


3345-Изготвяне на протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия 20.02 KB
3346-Предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат 20.40 KB
281-Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите 16.99 KB
282-Изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване 16.56 KB
283-Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове 16.54 KB
292-Проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначение на сградите и съоръженията в парцеларни планове 15.21 KB
495-Предоставяне на баланс по характеристики 15.44 KB
496-Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 м. 15.61 KB
497-Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка 15.42 KB
501-Изготвяне на скица на имот 15.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги