15.07.2024


 Информация за връзка: 

 

ТЕЛЕФОНЕН  УКАЗАТЕЛ

ОД "Земеделие" Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 9, ет.5, п.к.8600

e- mail: ODZG_Yambol@mzh.government.bg

 
деловодство – 046 661 854

Име, фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

1.

Тихомир Койчев

Директор

046 66 18 54

0885 411 020

2.

Стоян Кунев

Главен секретар

 

0882 016 620

3.

-

Директор на Дирекция "АПФСДЧР"

 

-

4.

Дияна Арнаудова

Главен счетоводител

 

0882 356 667

5.

Елена Колева

Главен юрисконсулт

 

0882 016 647

6.

-

Старши експерт

системен администратор

 

-

7.

Ангелина Маджарова - Петрова

Старши специалист

човешки ресурси

 

0884 172 334

8.

Ивелина Маркова

Главен специалист

 

-

9.

Пенка Михайлова - Трифонова

Главен директор на ГД "Аграрно развитие"

 

0884 173 788

10.

Валентин Велев

Главен инспектор

земеделска и горска техника

 

0882 334 999

11.

Йовко Бакалов

Главен инспектор

земеделска и горска техника

 

0882 016 534

12.

Соня Консулова

Главен експерт

ИСАК, ФЕРМА, Теренни проверки

 

0882 882 485

13.

Анна Кънева

Главен експерт

стопански дворове

промяна предназначение

046 66 18 54

0882 340 999

14.

Диана Майсторова

Главен експерт

Държавен поземлен фонд

 

0884 173 911

15.

Антоанета Вачева

Главен експерт

Регистрация земеделски стопани,    СЗСИ, агростатистика

046 66 18 63

0882 801 728

16.

Станислава Георгиева

Главен експерт

Регистрация земеделски стопани, СЗСИ, агростатистика

046 66 18 63

0884 173 310

17.

Евгени Енев

Старши експерт

 хидромелиорации 

 

0884 172 013

18.

Веселина Иванова

Младши експерт

 складове зърно, ДПФ 

 

0884 175 347 

ОСЗ "Тунджа- Ямбол", гр.Ямбол, пл."Освобождение" №1 ет.4 п.к.8600

 

Име, фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

1.

Тодорка Марчева

Началник

046 66 15 60

0884 174 887

2.

Жечко Вълчев

Главен експерт

046 684 324

0889 127 182

3.

Лора Каламерова

Главен експерт

046 684 224

 

4.

Янка Зонева

Главен експерт

 

0884 016 623

5.

Ваня Митева

Главен експерт

 

0886 392 127

6.

Веселина Кръстева

Старши експерт

046 684 324

 

7.

Марияна Петрова

Старши експерт

046 66 15 60

 

8.

Боянка Левкова

Старши експерт

046 68 43 24

884 177 360

9.

Даниел Желев

Младши експерт

046 684 224

 

9.

Златка Бърнева

Главен специалист

046 661 858

 

10.

Светла Иванова

Главен специалист

046 661 858

 

ОСЗ - Стралджа,  бул."Хемус" №10 п.к.8680

Име, фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

1.

Илиан Стойков

Началник

04761 6421

 

2.

Главен експерт

04761 6421

 

3.

-

Старши експерт

04761 6421

 

4.

-

Старши експерт

04761 6421

5.

Милена  Иванова - Ненчева

Младши експерт

04761 6421

 

6.

Ваня Георгиева

Старши специалист

04761 6409

884 173 195


ОСЗ -Елхово ,  ул. "Търговска" №63 п.к.8700

e- mail:  oszg_elhovo@abv.bg


Име, фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

1.

Виолета Желева

Началник

0478 88 018

882 377 750

2.

Стоян Михайлов

Главен експерт

0478 88 599

882 882 398

3.

Лиляна Димитрова

Главен експерт

0478 88 599

 

4.

Деян Стоянов

Младши експерт

0478 88 599

 

5.

Цветелина Йотова

Младши експерт

0478 88 599

 

7.

Десислава Атанасова

Главен специалист

0478 88 018

0884 171 269 


ОСЗ - Болярово, ул. "Девети септември" №3 п.к.8720

e- mail: oszg_boliarovo@abv.bg


Име, фамилия

Длъжност

Стационарен телефон

Служебен GSM

1.

Георги Киров

Началник

 

882 333 559

2.

Галина Попова

Главен специалист

04741 63 49

882 016 650

3.

Тодорка Георгиева

Главен специалист

04741 63 49

884 182 108

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги