18.07.2024


Болярово

повече>>


Елхово

повече>>


Стралджа


повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

 

 

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА БЕЛИ ПЕТНА ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО СПОРАЗУМЕНИЯ 20.50 KB
Заповед № РД-07-33/17.12.2019г. за изменение Приложение 1 към Заповед № РД-07-23/05.08.2019г. и изменена със Заповед №№ РД-07-23-1/04.10.2019г. и РД-12-02-411-1/25.10.2019г. за състава на комисията 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 108.00 KB
Заповед № РД-07-23-1/04.10.2019 г. за изменение на заповед № РД-07-23/05.08.2019 г. за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол 114.00 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2018-2019 година 348.00 KB
Заповед № РД-07-23/05.08.2019 г. за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол 66.44 KB
Проложение 1 към заповед №РД-07-23/05.08.2019г. 163.72 KB
Информация за нормативно определените срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – споразумение / разпределение на ползването за стопанска 2019/2020 година и регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ 58.50 KB

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги