11.12.2023


Заповед № ПО-09-126-2/04.02.2020 г. за за определяне масивите на ползване с НТП полски пътища и канали към споразумение за стопанската 2019-2020 година 86.15 KB
гр. Ямбол , общ. Ямбол , обл. Ямбол - регистър на бели петна с НТП полски пътища и канали към споразумение за стопанската 2019/2020 г. 88.50 KB
Заповед № РД – 07 – 072-1 / 29.11.2019 г. за изменение на доброволно споразумение на гр. Ямбол, общ. Ямбол, област Ямбол 78.50 KB
гр. Ямбол,общ "Ямбол" - регистър на имотите от споразумение -изменение за стопанската 2019-2020 г. 3.49 MB
гр. Ямбол,общ "Ямбол" - бели петна от споразумение -изменение за стопанската 2019-2020 г. 142.50 KB
Заповед № РД – 07 – 072 / 07.11.2019 г. за доброволно споразумение на гр. Ямбол, общ. Ямбол, област Ямбол 127.50 KB
гр. Ямбол,общ "Ямбол" - регистър на имотите от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 1.06 MB
гр. Ямбол,общ "Ямбол" - бели петна от споразумение за стопанската 2019-2020 г. 142.50 KB
График за заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумение за масивите за ползване и предоставяне на изходна база данни за землищaтa на гр.Ямбол 72.00 KB
Обява за изготвени предварителни регистри на имотите с подадени декларации по чл.69, ал.2 и заявления по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищeто на гр.Ямбол за стопанската 2019-2020 година 693.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги