19.07.2024


Покана Изх. РД-07-23-8/17.07.2024 г. до независимите лицензирани оценители на земеделски земи, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на пазарна оценка за наем/аренда на ПМЛ от ДПФ, определена в лева на декар. Публикувано на 17.07.2024 г. 2.18 MB
Заповед № РД-10-84-1 от 10.07.2024 г. за прекратяване на договори №№ ПО-05-53 от 23.09.2020 г., ПО-05-91/17.09.2021 г. и ПО-05-134/24.11.2022 г. с арендатор Христо Стоянов Николов. Публикувана на 15.07.2024 г. 1.95 MB
Заповед № РД-10-84-2 от 10.07.2024 г. за прекратяване на договор за аренда на ПМЛ от ДПФ № ПО-05-119 от 29.11.2019 г. с арендатор Павлин Тодоров Желев. Публикувана на 15.07.2024 г. 1.03 MB
Заповед № РД-10-84-3 от 10.07.2024 г. за прекратяване на договори №№ ПО-05-140 от 25.11.2022 г. и РД-12-04-9-12 /03.01.2020 г. с арендатор "Агролес Димов" ЕООД. Публикувана на 15.07.2024 г. 1.36 MB
Заповед № РД-10-84-4 от 10.07.2024 г. за прекратяване на договори №№ ПО-05-99 от 20.09.2021 г. и ПО-05-149/06.12.2022 г. с арендатор "КИТ" ЕООД. Публикувана на 15.07.2024 г. 1.94 MB
Заповед № РД-10-84-5 от 10.07.2024 г. за прекратяване на договори №№ ПО-05-94 от 17.09.2021 г. и ПО-05-166/22.12.2022 г. с арендатор Велко Янчев Велков. Публикувано на 15.07.2024 г. 1.27 MB
Заповед № РД-10-84-11 от 12.07.2024 г. за частично прекратяване на договор № ПО-05-100/20.09.2021 г. с арендатор ЕТ "Агроном - Димитър Димов". Публикувана на 15.07.2024 г. 1.41 MB
Протокол 1 от 28.06.2024 г. за допълнително разпределение на ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ 173.07 KB
Заповед № РД-12-01-161-2/26.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” за откриване на процедура за провеждане на първа тръжна сесия за земи от ДПФ за стопанската 2024-2025 г. Публикувано на 28.06.2024 г. 6.47 MB
Протокол от 29.04.2024 г. за извършена проверка за спазване условията по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за аренда на ПМЛ от ДПФ. Публикувано на 18.06.2024 г. 179.45 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги