02.10.2023


Образци на тръжни документи и договор за наем, одобрени със Заповед на Министъра на земеделието РД46-95 от 27.03.2023 г. 181.08 KB
Списък на свободни ПМЛ от ДПФ в област Ямбол за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024 38.13 KB
Обява във в. „Ало.bg” от 20.09.2023 г.; линк към обявата: https://www.alo.bg/9030776 173.83 KB
Заповед № ПО-05-54 от 15.09.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие за отриване първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на свободните ПМЛ от ДПФ в област Ямбол за стопанската 2023/2024 г. 1.34 MB
Заповед № РД46-95 от 27.03.2023 г. на Министъра на земеделието 620.40 KB
Заповед ПО-09-499/15.09.2023 г. по реда на чл.37в.ал.10 от ЗСПЗЗ Обявено на 15.09.2023г. 475.69 KB
Покана Изх. РД-12-02-533/15.09.2023 г.за избор на оценители на земеделски земи вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на годишна наемна/арендна вноска на ПМЛ от ДПФ по цена,определена по пазарен механизъм. Обявено на 15.09.2023г. 1.14 MB
Протокол за проведена първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024г. за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ от 04.08.2023г. 238.48 KB
Проложениe към Протокол за проведена първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024г. за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ от 04.08.2023г. 51.50 KB
Проложения към Протокол за проведена първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024г. за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ от 02.08.2023г. 75.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги