13.06.2024


Протокол № 1-1 от 10.01.2024 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Поляна, общ. Стралджа/. Публикувано 15:44ч. на 10.01.2024г. 80.39 KB
Заповед № ПО-03-22-4/01.12.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Ямбол за откриване на процедура за провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Поляна, общ.Стралджа - имоти 57409.54.3 и 57409.54.5/. 78.90 KB
Протокол № 5/31.10.2023 г. от проведена първа тръжна сесия за наем на ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 195.67 KB
Зала за провеждане на първа тръжна сесия за ПМЛ от ДПФ 68.50 KB
Образци на тръжни документи и договор за наем, одобрени със Заповед на Министъра на земеделието РД46-95 от 27.03.2023 г. 181.08 KB
Списък на свободни ПМЛ от ДПФ в област Ямбол за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на първа тръжна сесия за стопанската 2023/2024 38.13 KB
Обява във в. „Ало.bg” от 20.09.2023 г.; линк към обявата: https://www.alo.bg/9030776 173.83 KB
Заповед № ПО-05-54 от 15.09.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие за отриване първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на свободните ПМЛ от ДПФ в област Ямбол за стопанската 2023/2024 г. 1.34 MB
Заповед № РД46-95 от 27.03.2023 г. на Министъра на земеделието 620.40 KB
Заповед ПО-09-499/15.09.2023 г. по реда на чл.37в.ал.10 от ЗСПЗЗ Обявено на 15.09.2023г. 475.69 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги