23.06.2024


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол и Общинските служби по земеделие през 2023г. 111.90 KB
Харта на клиента от февруари 2024 г. 650.52 KB
Заповед за определяне на длъжностно лице за установяване на административни нарушения по Наредбата за административно обслужване 67.50 KB
Вътрешни правила за административно обслужване 2024 г. 236.50 KB
Тарифа на таксите събирани от органите на поземлена собственост 63.00 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022г. на Областна дирекция "Земеделие“ Ямбол и общинските служби към нея 193.89 KB
Образци на заявления за Административно обслужване 1.48 MB
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-6 към ХАРТА на КЛИЕНТА за стандарти за Административно обслужване 221.08 KB
НАРЕДБА за АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 80.83 KB
Вътрешни правила за административно обслужване 2022г. 235.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги