13.07.2024


АКТ.14.02.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО И КАПАЦИТЕТА НА ОБЕКТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО - ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ЧЛ. 4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА 23/2015 ГОДИНА 16.18 KB
АКТ.14.02.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕСТАТА НА СЪХРАНЕНИЕ НА НАЛИЧНОТО ЗЪРНО В ТЯХ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ЧЛ. 11, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА 23/2015 ГОДИНА. 37.50 KB
АКТ.14.02.2020 29.11.2019 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНО ЗЪРНО - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЧЛ. 14, АЛ. 1. ОТ НАРЕДБА 23/2015Г. 17.51 KB
АКТ.14.02.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТЕНО КОЛИЧЕСТВО ЗЪРНО - ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ОТ НАРЕДБА 23/2015Г. 16.26 KB
АКТ.14.02.2020 29.11.2019 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 23 ОТ 2015Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО. 52.57 KB
AKT.14.02.2020 19.02.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 23/2015Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО. 39.50 KB
АКТ.14.02.2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС, НА КОЙТО СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА 23/2015Г. 96.00 KB
19.02.2019 ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ - ДВ, БРОЙ 106 ОТ 21.12.2018г. 236.13 KB

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ