30.01.2023


СПИСЪК С  АДРЕСИ  И  ТЕЛЕФОНИ  НА  ОСЗ  В  ОБЛАСТ  МОНТАНА 

Общинска служба по земеделие /ОСЗ/

началник

тел.код

телефон

e - mail

Берковица

Силвия Д. Николова

09 53

88 676

 

oszg_ber@net-surf.net

 

ОСЗ Берковица ИРМ Вършец

09 527

20 04

oszg-v@net-surf.net

 

 

Бойчиновци

 

Весела  Пенкова

09 513

22 77

23 77

oszg_b@net-surf.net

 

Брусарци

Цветан Шарков

09 783

28 30

oszg_br@net-surf.net

 

Вълчедръм

Теодора Братоевска

09 744

22 92

oszg-vl@net-surf.net

 

Лом

Tеменужка Миланова

09 71

66 025

 

oszg-lom@net-surf.net

 

Медковец

 

Силвия П. Николова

 

09 727

 

22 45

 

oszg_m@net-surf.net

 

Монтана

 

 

 

 

Станислав Ценов

 

 

 

   096

300 485

300 482

 

oszg-mon@net-surf.net

 

  ОСЗ Монтана ИРМ Георги Дамяново

 

09 551

 

24 09

 

oszg_gd@net-surf.net

 

ОСЗ Монтана ИРМ Чипровци

 

09 554

 

29 33

 

oszg_ch@net-surf.net

 

Якимово

 

Борислава Владова

 

09 742

 

21 61

 

oszg_qk@net-surf.net

 

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ