26.05.2022


АКТ. 03.2022 Публичен Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Монтана. 83.00 KB
АКТ. 03.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 16.86 MB
АКТ. 03.2022 Декларации за несъвместимост на служителите от Областна дирекция "Земеделие" - Монтана и общинските служби по земеделие. 2.42 MB
АКТ.02.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Главна дирекция "Аграрно развитие". 14.70 MB
АКТ. 10.2021 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 25.30 MB
АКТ. 08.2021 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 17.20 MB
07.2020 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Дирекция "АПФСДЧР" 6.60 MB
06.11.2018 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 164.50 KB
06.11.2018 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. 95.00 KB
29.05.2018 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 603.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 РАБОТНО ВРЕМЕ

на център за административно обслужване
9.00 - 17.30 ч. без прекъсване

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часa

 

БАНКОВИ СМЕТКИ


Мисия, визия и принципи на ОД"Земеделие"Монтана

1

Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД"Земеделие"

Консултативен съвет по животновъдство

 

повече>>

Консултативен съвет за плодове и зеленчуци


s lice kym horata_bannerbanner_biologi4no

ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация

Система за електронни услуги на  ДФЗ