Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитие"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Вътрешни нормативни актове
Индивидуални административни актове
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обявления за конкурси на държавни служители
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Харта на клиента
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Административни услуги в ИИСДА
Достъп до обществена информация
Политика за защита на лични данни
Защита на лицата подаващи сигнали
Противодействие на корупцията
Управление и разпореждане с ДПФ - търгове
Земеделски земи
Стопански дворове
Промяна предназначението на земеделски земи
Мониторинг на пазара за зърно
Регистрация на земеделски стопани
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчидръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012 година
Дясно меню
Консултативен съвет по животновъдство
Сектор зърно
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Управление и разпореждане на земи от ДПФ
Промяна предназначение на земеделски земи
Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.
Ползване на пасища мери и ливади
Ползване 2024 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Ползване 2023 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Ползване 2022 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Ползване 2021 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Ползване 2020 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Ползване 2019 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Ползване 2018 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Ползване 2017 година
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Консултативен съвет за плодове и зеленчуци

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 879"