05.06.2023


актуално 17.08.2022 Списък на окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин и ОСЗ Грамада към ОДЗ Видин 87.50 KB
12.08.2022 актуално Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие-Видин и Общинска служба по земеделие – Грамада към Главна дирекция”Аграрно развитие”на Областна дирекция по „Земеделие”-Видин 79.00 KB
актуално 10.08.2022 Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Видин и ОСЗ Грамада към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
5.08.2022 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин и ОСЗ Грамада към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 84.50 KB
актуално 01.08.2022 Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжност "Младши експерт" към ОСЗ Белоградчик, поради обстоятелството, че след изтичане на срока за подаване на документи не е постъпило нито едно заявление 215.78 KB
26.7.2022 актуално Списък на окончателно класираните кандидати от проведени конкурси за длъжност "Старши експерт" в ОСЗ-Белоградчик, офис Ружинци и ОСЗ Видин 84.00 KB
актуално 21.07.2022г. Списък с допуснати кандидати до интервю за длъжността "старши експерт" в офис Ружинци към ОСЗ-Белоградчик и в ОСЗ-Видин 70.89 KB
актуално 20.07.2022г. Система за определяне резултатите от конкурс за длъжност "Старши експерт" в офис Ружинци към ОСЗ - Белоградчик и в ОСЗ - Видин 62.88 KB
актуално 19.07.2022 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Белоградчик, Общинска служба по земеделие – Видин-2бр. и Общинска служба по земеделие - Грамада към Областна дирекция”Земеделие”-Видин 2.06 MB
14.07.2022 актуално Списък на допуснати до тест кандидати 88.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа