23.05.2024


23.4.2024 актуално Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Видин, офис Макреш към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
23.04.2024 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин, офис Макреш към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 83.00 KB
актуално 16.04.2024 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „НАЧАЛНИК на ОСЗ Брегово“ към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 80.50 KB
актуално 10.04.2024 Областна дирекция "Земеделие" Видин, обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Брегово, офис Ново село към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 94.00 KB
актуално 1.04.2024 Областна дирекция "Земеделие"- Видин обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Видин-офис Макреш към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 94.00 KB
актуално 26.03.2024 Областна дирекция "Земеделие"- Видин обявява конкурс за длъжността „Началник” в Общинска служба по земеделие – Брегово към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 94.50 KB
актуално 22.03.2024 Списък на окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 86.50 KB
актуално 20.03.2024 Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие-Видин към Главна дирекция”Аграрно развитие”на Областна дирекция по „Земеделие”-Видин 78.00 KB
12.03.2024 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 82.00 KB
12.03.2024 актуално Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни