02.12.2023


Go back
01.02.2022 актуално Вътрешни правила по ЗДОИ 88.63 KB
01.02.2022 актуално Приложение 1- ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация 14.58 KB
01.02.2022 актуално Приложение 2-Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация 16.81 KB
01.02.2022 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ВИДИН-2021 116.50 KB
01.02.2022 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВИДИН-2021 59.44 KB
01.02.2022 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Видин за 2022 г. и форматите, в които е достъпна 24.50 KB
01.02.2022 актуално Информационните масиви и ресурси, използвани от ОД "Земеделие" - Видин 10.26 KB
01.02.2022 актуално ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ВИДИН 64.25 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа