27.01.2023


актуално Протокол от проведен търг с тайно наддаване – втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2015/2016г 652.35 KB
ВАЖНО ново Допълнение към протокол- средно рентно плащане -2014-2015 180.50 KB
актуално ново Обява за търг-втора тръжна сесия -2015-2016 28.50 KB
актуално ново Заповед за обявяване на търг -втора тръжна сесия -2015-2016 112.56 KB
актуално ново Списък на имотите за участие в търг-втора тръжна сесия -2015-2016 -трайни насаждения10 години 154.82 KB
актуално ново Списък на имотите за участие в търг-втора тръжна сесия -2015-2016 -ниви 10 години 152.58 KB
актуално ново Списък на имотите за участие в търг- втора тръжна сесия -2015-2016 -ниви 1 година 113.68 KB
актуално ново Документи за участие в търг втора тръжна сесия 2015-2016- юридически лица 28.49 KB
актуално ново Документи за участие в търг втора тръжна сесия 2015-2016- физически лица 27.01 KB
актуално ново Банкова сметка- търг втора тръжна сесия 2015-2016 10.40 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа