27.01.2023


актуално Уведомление от ОД "З" - Видин, относно заплащане на дължими суми на основание чл.. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ 289.44 KB
актуално Необходими документи за участие в търг за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г., първа тръжна процедура. 76.40 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г. 162.50 KB
актуално Обява за търг , първа тръжна сесия за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г. 28.50 KB
актуално Заповед за обявяване на търг за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г. 492.56 KB
актуално Заявления за плащане на белите петна 2015-2016 36.00 KB
актуално Заповед 338.73 KB
актуално Указания за плащане на белите петна-2015-2016 38.50 KB
актуално График за провеждане на теренни проверки за землище Средогрив и Чупрене-общ.Чупрене-2015 25.50 KB
актуално График за провеждане на теренни проверки за землища Протопопинци,Средогрив, Търговище и Чупрене- община Чупрене-2015 29.00 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа