21.04.2024


20.04.2022 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за с. Полянци, община Ихтиман. 87.90 KB
20.04.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Белица, община Ихтиман за стопанската 2021/2022 г. 76.11 KB
05.04.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Живково, община Ихтиман за стопанската 2021/2022г. 88.50 KB
09.03.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област, по чл. 37в от ЗСПЗЗ за доброволно споразумение за определяне на масивите за ползване на орна земя за стопанската 2021-2022г. за землището на с. Живково, община Ихтиман за календарната 2022г. 77.16 KB
09.03.2022 Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" София област, за определяне на цената на полските пътища определени в масивите за ползване на орна земя за стопанската 2021-2022г. за община Ихтиман 176.03 KB
10.02.2022 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. Полянци, община Ихтиман 1.28 MB
09.02.2022 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. Черньово, община Ихтиман 3.02 MB
02.11.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. Мирово, община Ихтиман 1.31 MB
02.11.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман 3.61 MB
01.11.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. Белица, община Ихтиман 1.27 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »