28.05.2024


13.01.2022 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Елин Пелин 258.06 KB
07.01.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Крушовица, община Елин Пелин за стопанската 2021/2022г. 88.50 KB
07.01.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Елешница, община Елин Пелин за стопанската 2021/2022г. 88.00 KB
07.01.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Потоп, община Елин Пелин за стопанската 2021/2022г. 88.00 KB
23.12.2021 Заповед № ПО-09-2233-8/23.12.2021 г. на директора на ОД"Земеделие"- София област за изменение на ЗАПОВЕД № ПО-09-2233-3/30.09.2021г. и № ПО-09-2233-5/22.11.2021г. по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за доброволното споразумение за орна земя за землището на с. Габра, общ. Елин Пелин. 92.00 KB
22.11.2021 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Крушовица, община Елин Пелин за стопанската 2021/2022г. 115.62 KB
22.11.2021 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Габра, община Елин Пелин за стопанската 2021/2022г. 274.42 KB
11.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на С. ЛЕСНОВО, община ЕЛИН ПЕЛИН 1.42 MB
11.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на ГР. ЕЛИН ПЕЛИН , община ЕЛИН ПЕЛИН 1.51 MB
11.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. Столник, община ЕЛИН ПЕЛИН 1.40 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »