18.07.2024


09.06.2021 Заповед № ПО-09-413-3/08.06.2021г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“- София област за изменение на заповед № ПО-09-412-2/30.09.2020 г. за доброволно споразумение за орна земя за землището на с. Бузяковци, община Ихтиман за стопанската 2020 – 2021 година 67.54 KB
17.03.2021 З А П О В Е Д № РД-04-128/ София, 17.03.2021г. 188.50 KB
15.02.2021 Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" София област, за определяне на цената на полските пътища определени в масивите за ползване на орна земя за стопанската 2020-2021г. за община Ихтиман 875.00 KB
05.02.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Черньово, община Ихтиман 1.38 MB
27.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Борика, община Ихтиман 1.26 MB
26.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Пауново, община Ихтиман 648.79 KB
26.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Вакарел, община Ихтиман 1.55 MB
12.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Белица, община Ихтиман 1.19 MB
09.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Полянци, община Ихтиман 893.51 KB
09.10.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман 9.27 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »