13.06.2024


Новини

Всички новини

12.03.2024 г.

От 20 март стопаните могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ вече взе решение за откриване на прием на заявления по схемата от 20 март до 9 април 2024 г.

 

Указанията са публикувани на сайта на прилагащия орган – ДФ „Земеделие“.  --->  указания за прилагане на държавната помощ

 

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ (SA.112832 (2024/N)), разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

 

Срокове на помощта

 

Срок за подаване на заявленията:

Начален срок: 20.03.2024 г.

Краен срок: 09.04.2024 г.

 

В случай, че към датата на прием на заявленията няма постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации, то той се осъществява под условие.

 

Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 11 април 2024 г.

 

Срок за изплащане на помощта: до 22 април 2024 г., след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации и след утвърждаване на бюджет по схемите от УС на ДФЗ.

 

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали обстоятелства и казуси, които изискват извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

 

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark