21.04.2024


 

Формуляри

повече>>


Предварителни карти и регистри

повече>>


Заповеди на директора на областна дирекция „Земеделие” за определяне на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

повече>>


Заседания на комисиите

повече>>


Проектни карти и регистри на масиви за ползване

повече>>


Заповеди на директора за разпределяне на масивите и окончателни карти и регистри

повече>>