22.07.2024


07.03.2022 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за изменение на влязла в сила заповед за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за землищата на гр. Годеч, с. Комщица и с. Мургаш община Годеч 83.72 KB
07.03.2022 Заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на гр. Годеч, община Годеч за стопанската 2021/2022г. 79.91 KB
07.03.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Мургаш, община Годеч за стопанската 2021/2022г. 80.14 KB
07.03.2022 Заповед за изменение на влязла в сила заповед по чл. 37в от ЗСПЗЗ за орна земя на директора на ОД “Земеделие“ София област, за землището на с. Комщица, община Годеч за стопанската 2021/2022 г. 80.18 KB
21.01.2022 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Годеч 181.67 KB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. ГОДЕЧ, община ГОДЕЧ 13.69 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. КАЛЕНОВЦИ, община ГОДЕЧ 2.97 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. ТУДЕН, община ГОДЕЧ 9.61 MB
06.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. СМОЛЧА, община Годеч 3.78 MB
06.10.2021 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г., за землището на с. ШУМА, община Годеч 12.99 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »