19.06.2024


05.03.2021 Заповед № ПО-09-166/05.03.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” –София област за изменение на ЗАПОВЕД № ПО-09-489-3/30.09.2020 г. за определяне на масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землището на с. Елешница, общ. Елин Пелин 235.65 KB
05.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Доганово, община ЕЛИН ПЕЛИН 5.06 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Крушовица, община ЕЛИН ПЕЛИН 6.59 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Огняново, община ЕЛИН ПЕЛИН 1.06 MB
05.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Нови хан, община ЕЛИН ПЕЛИН 7.00 MB
05.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Столник, община ЕЛИН ПЕЛИН 886.43 KB
05.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Петково, община ЕЛИН ПЕЛИН 1.26 MB
05.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Лесново, община ЕЛИН ПЕЛИН 1.78 MB
05.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Караполци, община ЕЛИН ПЕЛИН 1.22 MB
05.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Голема Раковица, община ЕЛИН ПЕЛИН 1.30 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »