22.07.2024


20.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Росоман, община Божурище. 491.37 KB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Хераково, община Божурище. 746.79 KB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Пожарево, община Божурище. 903.55 KB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Златуша, община Божурище. 317.49 KB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Делян, община Божурище. 207.04 KB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД „Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 г., за землището на с. Гурмазово, община Божурище. 282.52 KB
10.11.2023 График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област 21.01 KB
10.11.2023 Предварителни регистри по чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ на участниците в разпределението на мери, пасища, ливади за община Божурище 6.85 KB
03.11.2023 Заповеди за комисии по чл.37ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за ползване на пасищата, мери и ливади за календарната 2024 година за землищата на община Божурище. 327.32 KB