20.06.2024


22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Смолско, община Мирково 9.38 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Каменица, община Мирково 5.84 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Буново, община Мирково 5.03 MB
22.12.2021 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землището на с. Мирково, община Мирково 6.34 MB
18.11.2021 Изменение на заповеди за комисии по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за ползване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година за землищата на община Мирково. 355.90 KB
16.11.2021 Обява за изготвени регистри по чл. 72,ал. 4 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл. 37ж, ал. 2 за календарната 2022г. – община Мирково. 14.39 KB
05.11.2021 Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година - община Мирково. 321.16 KB