13.06.2024


25.03.2021 Заповед № ПО-09-223/05.03.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – София област за изменение на Заповед № ПО-09-1102-3/17.12.2020г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Желен, община Своге, област Софийска, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ 73.79 KB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Ябланица, община Своге 11.35 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Церецел, община Своге 1.53 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Свидня, община Своге 2.27 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Редина, община Своге 3.29 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Осеновлаг, община Своге 5.11 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Огоя, община Своге 15.74 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Миланово, община Своге 11.97 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Лесковдол, община Своге 3.63 MB
17.12.2020 Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Лакатник, община Своге 5.20 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »